Adres Bilgi Sistemi (ABS)

Adres Bilgi Sistemi (ABS) projesi, kentli ve kentlilerin yaşadığı, iş yaptığı, eğlendiği binaları, binaların bulunduğu sokak ve mahalleleri kayıt altına alan bir projedir.

Belediyelerde iki temel bilgi kümesi vardır. Bunlar; `İnsan` yani kentli ve `Taşınmazlar` olarak ifade edilebilir. Tüm belediye hizmetleri bu iki ana unsur üzerinde gelişmektedir. Bunlardan birini diğerinden ayırmak mümkün olmadığı gibi, birini ihmal ederek de başarılı bir hizmet vermek mümkün değildir. F1 Yazılım, ABS projesi ile bu 2 unsura ait bilgileri toplamakta ve analiz etmektedir.

ABS projesinin temel hedefleri şunlardır:

Taşınmaz stokunun tespiti
Bu amaçla temel belediyecilik işlemleri için gerekli nitelik bilgilerinin veri tabanına girilmesi
Gelir kayıplarının tespiti ve tahsili
Kent Bilgi Sistemi temel taşlarından olan taşınmaz bilgisinin sözel anlamda oluşturulması
Sayısal haritalar ile çakıştırılması ve akıllandırılması..
2002 yılından itibaren 4 yılda bir beyan verme zorunluluğun kalkmış olması nedeniyle belediyelerin gelir kaynaklarına sahip olması daha bir önem kazanmıştır. Beyan veren vatandaşlar ile yetinmek hem çağdaş belediyecilik anlayışına ters düşmekte, hem de vergide adaleti sağlamak açısından sakıncalı bir durum yaratmaktadır.

ABS Çalışması Sonucunda;

Bina stokunuz tespit edilir
Her bir taşınmazı temsil eden “biricik no” üretilir.
Sayısal haritalarınız akıllandırılır.
“Biricik No” ile sayısal haritalar “Nesnel Çakıştırma” yöntemi ile eşlenir.
Bu numara ile tüm gelir servisi beyanlarınız ilişkilendirilir.
Nitelik ve nicelik kaçakları tespit edilir.
Kaçaklara Davetiye gönderilir.
Davet sonucu gelen mükelleflerin;
– Beyanı var ise hatalı kısımları düzeltilir ve eşlenir.
– Beyanı yok ise oluşturulur ve eşlenir.
– Tahakkukları oluşturulur.
Belediyeniz için gerekli “Bilgi Hiyerarşisi” oluşturulur.
Belediyenin iş yapma şeklini de değiştiren ABS projesi ile; operasyonel belediye birimlerinin (Zabıta, Fen İşleri, Hesap İşleri gibi..) kendi işlemleri için gerekli olan tüm taşınmaz bilgilerini (Parsel, bina, arsa, daire gibi..) sistem güncel olarak temin etmektedir.

GAÇ (Gelir Artırıcı Çalışmalar) projesiyle birlikte yapıldığında çok ciddi gelir artışı sağlayan ABS projesi ile belediyeler hem bilgilerini güncellemekte ve disipline etmekte, hem de kendilerine yeni ve sürekli ek kaynak sağlamaktadırlar.

TOP

betmarino aresbet betnano asyabahis mroyun bahigo mobilbahis bets10 imajbet betper