MIS (Yönetim Bilgi Sistemi )

F1_KBS

F1_.KBS, yerel yönetimlerin “bilgi ile yönetim” ihtiyaçlarının tek bir ortamdan sağlanması amacıyla tasarlanmış bütünleşik bir yazılım projesidir. Bu anlamda F1_KBS, gelişmiş bir “Kent Yönetim” Projesidir.

Yerel Yönetimlerin ihtiyaç duydukları bilgi atmosferini oluşturmak üzere hazırlanmış, bütünleşik bir veri modeline sahip, farklı veri disiplinlerini (MIS, GIS, BLOB, Text vb) bir arada sunan, üretilen her veriyi karar süreçlerinde kullanmayı hedefleyen uygulamalar bütünüdür. En basit anlamda idarenin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaların yanında, kenti içindeki insanlarla birlikte yönetmeyi hedefleyen modern yönetim uygulamalarını da sunar. Bu açıdan bakıldığında F1_KBS yerel yönetimlere özgü bir Kent Bilgi Sistemidir.

 

BiLGi DUVARI

Vatandaş ile belediye arasında yeni bir iletişim ve izleme kanalı oluşturan bu proje, özellikle işini takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından da oldukça faydalı bulunmuştur.

Bilgiye ve belgeye erişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için hazırladığımız “Bilgi Duvarı” projesinin iki farklı uygulamasını Kâğıthane Belediyesinde devreye aldık.

1. Vatandaş için Bilgi Duvarı Projesi;

  • Fen İşleri ve İşyeri Ruhsat servislerinin girişine konularak 2 ayrı dokunmatik ekran ile vatandaş sürmekte olan işlerinin hangi aşamada olduğunu görebiliyor, ödeme işlemini yapabiliyor, imar durumu ve plan notlarını görüntüleyebiliyor ve belediyenin diğer on-line hizmetlerinden yararlanabiliyor.Daha Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

F1_KBS Platinium

F1_KBS Platinium, işlevsellik, kullanım kolaylığı ve fayda/maliyet oranı açısından denenmiş, sektörün lider yazılımı F1_KBS’nin altyapısı üzerinden iş ve süreç takibi, performans yönetimi, e-imza, e-arşiv ve akıllı el cihazları üzerinden Mobil Belediyecilik ile Belediyelere özel ERP mantığını bir üst lige taşıyor.

F1.KBS Platinium, İş Zekası (BI-Business Intelligence) özelliği ile halen rakipsiz konumdaki YM (Yönetici Masaları) kavramını daha da geliştirerek, Belediye yöneticilerinin kullanımına sunuyor. Aynı zamanda lisans bedeli gerektirmeyen CBS entegrasyonu ile de yatırım maliyetlerini düşürüyor.

Log (İşlem İzi) Takibi

Log (İşlem İzi) Takibi; İster tüm işlem ekranlarında ister sadece seçilen işlem ekranlarında yapılan her türlü işlemin (Ekleme, Silme, Değiştirme) iz kaydının tutulmasıdır.

Bu amaçla hazırlanan alt yapı ile işlemin hangi kullanıcı tarafından hangi ip kullanılarak ne zaman gerçekleştirildiğini ve gerçekleşen işlem sonucunda değişen/silinen/eklenen kayıtları kıyaslamalı olarak görebilirsiniz. Ayrıca bu işlemleri Sicil/Parsel/Bina bazında çapraz sorgulayabilir ve o Sicil/Parsel/Bina ile ilgili başka ne tür işlemler yapıldığını görebilir, raporlayabilirsiniz.

İşlem İzi, F1_KBS uygulamasının sahip olduğu altyapı ile detaylı olarak takip edilebilmektedir. Hem çalışılan ekranın geçmiş kayıtlarını isleyebilir hem de çalışılan ekranın sahip olduğu temel bilgileri (Sicil, Parsel no ..vb) esas alarak çapraz analizler yapabilirsiniz.

Özel Firma Personel Takibi

Özel Firma Personel Takibi; Belediyelerin çalıştırdığı Firma Personelinin takibi amacıyla hazırlanan bu modül ile elemanların sicil, eğitim, görev yeri, görevi, işe giriş ve çıkışları, izinleri takip edilebilir ve raporlanabilir.

Sayıları ve sorumluluk alanları hızla artan Özel Firma ile iş yapma uygulaması beraberinde alınan bu hizmetin verimliliğinin de sorgulanmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla F1_KBS içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Personel Uygulamaları gözden geçirilmiş ve mevcut altyapı özel firma elemanlarını da takip edebilir hale getirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle sadece Özel Firma çalışanları değil, Stajerler ve Meclis Üyelerinin takibi de uygulama içerine eklenmiştir.

Tanımlanan personelin Kimlik ve özlük bilgileri ile Eğitimi, Kursları, Hobileri, Adres ve Yakını bilgileri de takip edilmektedir.

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi)

KPS ve UAVT Entegrasyonu

KPS ve UAVT Entegrasyonu; Her türlü sicil işlemi esnasında KPS entegrasyonu ile veriler web servisler vasıtasıyla merkezi veri tabanından hızla çekilir ve güncellenir. Hem sicil bilgisi hem de ikametgah bilgileri alınmaktadır. Belediye tarafından üretilen inşaat ruhsatları da otomatikman UAVT veri tabanına gönderilmektedir.

E-Belediye

Internet uygulamalarındaki hızlı gelişmeleri ve bu gelişmelerin hayatın tüm alanlarındaki yansımalarını yakından izleyen F1 Yazılım, teknolojiyi ve teknolojinin getirdiği yeni iş yapma yöntemlerini uygulamalarına yansıtmıştır. Bu uygulamaların sonuçlarından birisi olarak veri tabanı ile entegre ve online internet uygulamaları geliştirmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belediyeler zamanla değişmekte ve yerel yönetimlerde bilginin kullanımı, verimlilik ve kaynakların planlanması gibi değerler ön plana çıkmaktadır. Bugün birçok belediyede, bilişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmanın, belediye yönetimleri için bir zorunluluk olduğu kanısı yerleşmiştir.

 

 
F1_Kent

F1 Yazılım ürün çeşitliliği ve vizyoner yaklaşımı devam ettiriyor. Bu kapsamda F1_Kent artık web tabanlı. Yeni ürünümüz, F1_Kent’in tüm özelliklerine sahip olmakla kalmıyor gelişmiş kelime işlem özelliği, yeni kullanıcı ara yüzü, entegre KPS, Stok-Muhasebe entegrasyonu, gelişmiş Yönetici Masaları ve analiz yeteneği ile sizlerin kullanımına hazır.

Daha Detaylı Bilgi için Tıklayınız..

 

Sosyal Yardım Takibi

Belediyelere çözüm üreten, belediyelerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yazılımlar geliştiren F1 Yazılım, web konusundaki yeni hamlelerinde önemli bir adım teşkil eden Sosyal Yardım ve Eğitim Programı’nın 2.1 versiyonunu 2016 yılının Aralık ayında uygulamaya hazır hale getirdi.

F1 Yazılımın geliştirdiği Sosyal Yardım ve Eğitim Programı ile yerel yönetimlerin ihtiyaç sahiplerine yaptıkları ayni yardımlar ve vatandaşlara sundukları kurs hizmetlerinin, F1_KBS ve F1_Kent ile entegre veya bağımsız olarak takibini sağlamayı amaçlamaktadır. Sosyal Yardım ve Eğitim Programı net ortamında web uygulaması olarak geliştirilmiştir ve tek versiyonda Oracle ve MS SQL Server veritabanları ile çalışabilecek şekilde düşünülmüş ve tasarlanmıştır.

F1 Yazılım tarafından geliştirilen Sosyal Yardım ve Eğitim Programı yine F1 Yazılım tarafından geliştirilen F1_KBS(F1 Yazılım Kent Bilgi Sistemi) ve F1_Kent kullanan belediyeleri ve belediyecilik sektörünü hedefliyor…

İş Planlama ve Performans Takibi

İş Planlama ve Performans Takibi; Toplam Kalite Uygulaması ile de entegre edilen bu uygulama ile her türlü iş kalemine ait iş akışı ve standart süre tanımlanabilir ve ölçümlenebilir. Periyodik veya anlık iş tanımlamaları yapılabilir, her bir işe personel veya ekip tahsis edilebilir, güzergahları kontrol edilebilir. Vatandaş şikayetleriyle de entegre edilen bu uygulama sayesinde her türlü işin durumunu ve sürecini kontrol edebilirsiniz.

Belediye hizmetlerini analiz ettiğinizde birçok periyodik görevle karşılaşmaktasınız. Bu periyodik görevler günlük olabildiği gibi belirli zaman aralıklarında tekrarlanan görevler de olabilmektedir. İster periyodik ister anlık görev tanımlarını belirli bir belge türüne (Örneğin ağaç udaması, yol onarımı, araç bakımı, portör hizmetleri, törenler vb.) bağlayabilirsiniz…

Özgeçmiş (CV) Takibi

Özgeçmiş (CV) Takibi; Belediyeye iş başvurusu yapan kişilere ait veri bankası oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu verileri kullanarak değişik sosyal projeler geliştirilebilir, yöredeki istihdam açıkları için insan kaynağı temin edilebilir.

Kamu kurumlarında verimliliğin ve performansın önemi artıkça işe alınacak personelin nitelikleri de önem kazanmaktadır. İş için başvuran elemanların kayıt altına alınması ve niteliklerinin belirlenmesi objektif bir değerlendirme için önemlidir. Bu amaçla başvuruda bulunan elemanın kimlik bilgisi, eğitim durumu, sertifikaları, yabancı dil bilgisi, yetkinlikleri, iş tecrübesi, sosyal etkinlik durumu, referansları ve iletişim bilgilerinin takip edileceği, raporlanacağı ekranlar hazırlanmış ve İnsan Kaynakları uygulamamıza eklenmiştir…

Yönetici Masaları

F1 Yazılım Kent Bilgi Sistemi içerisinde yer alan “Yönetici Masası” Uygulaması, F1_KBS kullanıcıları tarafından girilen, güncellenen tüm bilgileri, yöneticilerin önüne anlamlı ve hızlı bir şekilde getiren güçlü ve dinamik bir ‘Karar Destek Uygulaması’dır.

70’den fazla ekran ve 500’den fazla grafikten oluşan bu ekranlar, GIS ve resim (Personel, sokak, bina, işyeri, olay yeri gibi…) bilgisi ile entegre edilmiştir. Hiçbir operasyonel (ekleme, silme, güncelleme gibi..) özelliği olmayan, tamamen informatik bu uygulamaların ana özellikleri şunlardır;

  • MIS-GIS Bütünleşik yapıdadır. Tek tuşla GIS verisine ulaşılabilir.
  • Resim (Parsel, Bina, Sokak vb) bilgisine erişebilir.

 

TOP

betmarino aresbet betnano asyabahis mroyun bahigo mobilbahis bets10 imajbet betper